วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ลงวันที่ 05/05/2563

วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นายอภิชาติ สันติกุล รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ และ นายวรวรรธ เสมอภพ รักษาการในตำแหน่ง ชม.ขท.เทพา เข้าร่วมพิธีเปิด และให้การสนับสนุนโครงการปรับปรุงฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการนำรถขุดตัก เข้าดำเนินการขุดสระน้ำ ณ บ้านควนหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา


'