วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด, ครุภัณฑ์และเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 36 รายการ 07/02/2567 สข.2/ข.2/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 23/11/2566 สข.2/ข.1/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (จำนวน 14 หน่วย) 24/01/2566 สข.2/ข.2/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6 รายการ 24/01/2566 สข.2/ข.1/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1290+014-กม.1304+681 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 07/11/2565 สข.2/6/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 งานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1276+875-กม.1281+650 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 30,623 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 21/10/2565 สข.2/15/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.9+300-กม.9+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 53 รายการ 03/10/2565 สข.2/7/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2) 22/08/2565 สข.2/ข.5/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 16 รายการ 22/06/2565 สข.2/ข.4/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ (21 หน่วย) 13/06/2565 สข.2/ข.3/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 รายการ 13/06/2565 สข.2/ข.2/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 32 รายการ 30/05/2565 สข.2/ข.1/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+626 - กม.4+935 N/B, S/B (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 26/01/2565 สข.2/25/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+488-กม.10+586 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 91 ต้น) จำนวน 3 รายการ 24/01/2565 สข.2/22/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.8+724 S/B, กม.10+696 S/B ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 24 รายการ 18/01/2565 สข.2/23/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 57 รายการ