วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (8 หน่วย) สข.2/ข.2/2563 09/01/2563 09/01/2563 สข.2/ข.2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ (158 หน่วย) สข.2/ข.1/2563 09/01/2563 09/01/2563 สข.2/ข.1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ประกาศขายทอดตลาด พัสดชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 15 รายการ 20/08/2562 20/08/2562 สข.2/ข.7/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 รายการ 15/08/2562 15/08/2562 สข.2/ข.6/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1286+350-กม.1286+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ 20/08/2562 20/08/2562 สข.2/38/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 14/06/2562 14/06/2562 สข.2/ข5/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 14/06/2562 14/06/2562 สข.2/ข.5/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 23 รายการ เลขที่ สข.2/ข.4/2562 21/02/2562 21/02/2562 สข.2/ข.4/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 7 รายการ (7 หน่วย) 26/12/2561 26/12/2561 สข.2/ข.3/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 1 รายการ (12 หน่วย) 25/12/2561 25/12/2561 สข.2/ข.1/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 6 รายการ (91 หน่วย) 25/12/2561 25/12/2561 สข.2/ข.2/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ