วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1278+833-กม.1296+592 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง จำนวน 5 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 eb-สข.2/9/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 5 ระหว่าง กม.1297+400-กม.1297+632 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 3 รายการ 27/03/2563 27/03/2563 eb-สข.2/4/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 7 ระหว่าง กม.1302+820-กม.1306+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) จำนวน 3 รายการ 23/03/2563 23/03/2563 eb-สข.2/3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.6+605-กม.9+895 ปริมาณงาน 32,900 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 eb-สข.2/5/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+545-กม.11+860 S/B ปริมาณงาน 25,274 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 eb-สข.2/7/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1291+500-กม.1293+841 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 19,277 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 eb-สข.2/8/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1279+665-กม.1282+000 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,197 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 eb-สข.2/6/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.4+720-กม.6+960 RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น ) จำนวน 3 รายการ 20/03/2563 20/03/2563 eb-สข.2/2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอนพังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย ) ตอน 3 ระหว่าง กม.1282+307-กม.1284+487 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (828 เมตร) จำนวน 2 รายการ 18/03/2563 18/03/2563 eb-สข.2/1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 12 รายการ สข.2/ข.3/2563 05/02/2563 05/02/2563 ประกาศขายทอดตลาด สข.2/ข.3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (8 หน่วย) สข.2/ข.2/2563 09/01/2563 09/01/2563 สข.2/ข.2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ (158 หน่วย) สข.2/ข.1/2563 09/01/2563 09/01/2563 สข.2/ข.1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ประกาศขายทอดตลาด พัสดชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 15 รายการ 20/08/2562 20/08/2562 สข.2/ข.7/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 รายการ 15/08/2562 15/08/2562 สข.2/ข.6/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1286+350-กม.1286+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ 20/08/2562 20/08/2562 สข.2/38/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ