วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 17 รายการ สข.2/ข.2/2564 31/03/2564 สข.2/ข.2/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 36 รายการ 10/02/2564 สข.2/ข.1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 2 ระหว่าง กม.7+206-กม.9+200 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1.994 กม. จำนวน 15 รายการ 23/11/2563 สข.2/23/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโรงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.218 กม. จำนวน 16 รายการ 16/11/2563 สข.2/27/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 3 ระหว่าง กม.7+812-กม.17+840 S/B,N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 12/11/2563 สข.2/12/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.1+260-กม.3+570 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (67 ต้น) จำนวน 3 รายการ 09/11/2563 สข.2/10/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 งานจ้างก่อสร้าง งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.0+725-กม.2+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 39 รายการ 18/11/2563 สข.2/26/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.0+015-กม.6+605 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 23,944 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 17/11/2563 สข.2/24/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 งานจ้างเหมาทำการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ.สงขลา ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 สข.2/21/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1286+310-กม.1288+700 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 29,550 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 09/11/2563 สข.2/28/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.218 กม. จำนวน 16 รายการ 29/10/2563 eb-สข.2/1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1รายการ สข.2/ข.7/2563 21/08/2563 สข.2/ข.7/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) เลขที่ สข.2/ข.6/2563 14/07/2563 สข.2/ข.6/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เลขที่ สข.2/ข.5/2563 29/05/2563 สข.2/ข.5/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ เลขที่ สข.2/ข.4/2563 26/05/2563 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเลขที่ สข.2/4/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ