วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
อัตราเครื่องจักร
ลงวันที่ 01/11/2561

รหัส

ประเภท

จำนวน คัน/เครื่อง

หมายเหตุ

04 เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพาย  41  
20 รถตู้  1  
21 รถตรวจการณ์  1  
23 รถบรรทุกกระบะเท  1  เช่าจาก สทล.18
25 รถบรรทุกน้ำ  5  
31 รถบดสั่นสะเทือน  4  
36 เครื่องตบดิน  4  
40 เครื่องตัดและเจาะถนน
ระบบไฮดรอริค
 2  
44 รถปิคอัพ CAB 6  
44 รถปิคอัพ 2 ตอน 4 ประตู 3  
46 รถบรรทุก 3.5 ตัน  6  
74 รถบรรทุกติดเครน  1  
77 รถขุดหน้าตักหลัง  1  
รวมทั้งหมด 76   

'