วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
อัตราเครื่องจักร
ลงวันที่ 01/11/2561

                                                                                                ข้อมูล 9 ธันวาคม 2563

รหัส

ประเภท

จำนวน คัน/เครื่อง

หมายเหตุ

04 เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพาย  35  นอกเงินทุน 10 เครื่อง
20 รถตู้  1  
21 รถตรวจการณ์  1  
23 รถบรรทุกกระบะเท 1  เช่าจาก (สทล.18) 1 คัน
25 รถบรรทุกน้ำ  5  
31 รถบดสั่นสะเทือน  4  เช่าจาก (สทล.18) 2 คัน
36 เครื่องตบดิน  4  
40 เครื่องตัดและเจาะถนน
ระบบไฮดรอริค
 1  
44 รถปิคอัพ CAB 6  
44 รถปิคอัพ 2 ตอน 4 ประตู 3  
44 รถปิคอัพหลังคาอะลูมิเนียม 7  
46 รถบรรทุก 3.5 ตัน  5  
74 รถบรรทุกติดเครน  1  
77 รถขุดหน้าตักหลัง  1  
78 รถกระเช่า 1 เช่าจาก (สทล.18) 1 คัน
82 รถขุด 1 เช่าจาก (สทล.18) 1 คัน
รวมทั้งหมด 75  

'