วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
อัตราเครื่องจักร
ลงวันที่ 19/10/2565

                                                                                                ข้อมูล 19 ตุลาคม 2565

รหัส

ประเภท

จำนวน คัน/เครื่อง

หมายเหตุ

04 เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพาย 35  นอกเงินทุน 10 เครื่อง
15 รถหัวลาก 2  
20 รถตู้ 1  
21 รถตรวจการณ์ 1  
25 รถบรรทุกน้ำ 5  
27 รถบริการอัดฉีด 1  
31 รถบดสั่นสะเทือน 2  
36 เครื่องตบดิน 3  
40 เครื่องตัดและเจาะถนน
ระบบไฮดรอริค
1  
44 รถปิคอัพ CAB 6  
44 รถปิคอัพ 2 ตอน 4 ประตู 3  
44 รถปิคอัพหลังคาอะลูมิเนียม 7  
46 รถบรรทุก 3.5 ตัน 5  
68 รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า 1  
74 รถบรรทุกติดเครน 1  
77 รถขุดหน้าตักหลัง 1  
รวมทั้งหมด 75  

'