วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565) 28/04/2565 ไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 03/01/2565 สขร. พฤศจิกายน 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มิถุนายน2563 14/07/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 08/06/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 07/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 16/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10/03/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 13/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. 63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 09/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 06/12/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค.2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 10/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 10/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 04/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิ.ย. 62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ