วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
ลงวันที่ 20/10/2566

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นายชยพล เพชรจำนง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นางสาวปริศนา โชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, นางณัฐพัชญ์ นามพญาจรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ กม. 7+947 (ขวาทาง)


'