วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 63047150040 08/04/2563 08/04/2563 319/45/63/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 63047109497 08/04/2563 07/04/2563 319/40/63/106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 จ้างซ่อมรถหมายเลข 15-6476-11-8 จำนวน 6 รายการ 319/-/63/28 07/04/2563 07/04/2563 319/-/63/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9575-14-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/25 07/04/2563 07/04/2563 319/-/63/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งยาว รถหมายเลข 44-8818-08-1 319/-/63/26 07/04/2563 07/04/2563 319/-/63/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 จ้างเปลี่ยนแป๊บน้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย รถหมายเลข 74-6141-09-4 319/-/63/27 07/04/2563 07/04/2563 319/-/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/63/27 07/04/2563 07/04/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 11 ลบ.ม. 319/60/63/104 05/04/2563 03/04/2563 319/60/63/104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/103 02/04/2563 01/04/2563 319/35/63/103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.182+261-กม.189+375 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,707 อัน) จำนวน 1 รายการ 08/04/2563 08/04/2563 319/-/63/108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/63/100 30/03/2563 30/03/2563 319/45/63/100 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ซื้อต้นปาล์มฟอกซ์เทล จำนวน 1 ต้น 319/70/63/101 30/03/2563 30/03/2563 319/70/63/101 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.53+000 - กม.56+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/63/102 30/03/2563 30/03/2563 319/-/63/102 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ซื้อไวนิล ขนาด 1.5 x 4 ม. จำนวน 4 ชิ้น 319/60/63/99 27/03/2563 27/03/2563 319/60/63/99 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 319/40/63/98 26/03/2563 26/03/2563 319/40/63/98 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 297 รายการ