วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมรถ หมายเลข 44-9840-16-7 จำนวน 7 รายการ 319/-/65/01 27/10/2564 319/-/65/01 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 319/40/65/01 11/10/2564 319/40/65/01 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/64/276 28/09/2564 319/60/64/276 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/64/275 28/09/2564 319/45/64/275 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 319/40/64/274 27/09/2564 319/40/64/274 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 319/40/64/273 27/09/2564 319/40/64/273 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๔/๒๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564 319/35/64/272 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/64/271 22/09/2564 319/60/64/271 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/64/270 22/09/2564 319/60/64/270 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 319/40/64/269 21/09/2564 319/40/64/269 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 319/40/64/268 20/09/2564 319/40/64/268 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๔/๒๖๗ 17/09/2564 319/35/64/267 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/64/266 16/09/2564 319/60/64/266 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 319/45/64/265 16/09/2564 319/45/64/265 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 319/40/64/263 16/09/2564 319/40/64/263 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 943 รายการ