วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/107 16/04/2564 319/35/64/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อไวนิล จำนวน 3 รายการ 319/60/64/106 08/04/2564 319/60/64/106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อหมึกพิมพ์ OKI B412 จำนวน 1 กล่อง 319/40/64/105 08/04/2564 319/40/64/105 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 319/45/64/104 05/04/2564 319/45/64/104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ซื้อHOT MIX จำนวน 48 ตัน 319/60/64/103 05/04/2564 319/60/64/103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 1 ชุด 319/45/64/102 05/04/2564 319/45/64/102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/64/40 02/04/2564 319/30/64/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/100 01/04/2564 319/35/64/100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/101 01/04/2564 319/60/64/101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 01/04/2564 319/45/64/99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/98 26/03/2564 319/60/64/98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 จ้างซ่อมรถ หมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/64/20 26/03/2564 319/-/64/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/64/39 26/03/2564 319/30/64/39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/96 25/03/2564 319/35/64/96 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 4,4045และ 4145 ปริมาณรวม 641 ต้น 25/03/2564 319/-/64/97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 705 รายการ