วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/67/207 21/06/2567 319/60/67/207 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 11 รายการ 319/30/67/34 20/06/2567 319/30/67/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๒๐๖ 20/06/2567 319/35/67/206 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่ จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๔๕/๖๗/๒๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 319/45/67/205 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/35 19/06/2567 319/-/67/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 5 รายการ 319/-/67/34 18/06/2567 319/-/67/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แท่นชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒-๑๘V จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๒๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2567 319/20/67/204 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยวงเดือนตัดโลหะไร้สาย ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๑๐/๖๗/๒๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2567 319/10/67/203 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 จ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - นาจวก ระหว่าง กม.0+035 - กม.0+718 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 319/-/67/202 14/06/2567 319/-/67/202 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน บล็อกกระแทกไร้สาย จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๑๐/๖๗/๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2567 319/10/67/200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะ ขนาด ๘ นิ้ว รุ่น JN๒๗C จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๒๐๑ 13/06/2567 319/20/67/201 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านกระแทกไร้สาย ๑๘V จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๑๐/๖๗/๑๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2567 319/10/67/199 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องทดสอบความต้านทานดินแบบดิจิตอล จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๑๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2567 319/20/67/198 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/67/197 12/06/2567 319/40/67/197 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 319/40/67/196 12/06/2567 319/40/67/196 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,123 รายการ