วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" ประจำปี 2567
ลงวันที่ 23/02/2567
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นางณัฐพัชญ์ นามพญาจรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวพิชญานันท์ วิโรจน์แสงอรุณ หัวหน้างานสารสนเทศ เข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" ประจำปี 2567 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

'