วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 08/10/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและส่ิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม) จ.สงขลา ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/08/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อสีอิมัลชั่น จำนวน 3 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการโครงการก่อสร้างกำแพงหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier RFB) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) โดยวิธีคัดเลือก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/08/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สีอิมัลชั่น จำนวน 3 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการโครงการก่อสร้างกำแพงหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier RFB) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ยกเลิกแผน
4 20/08/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สีอิมัลชั่น จำนวน 3 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการโครงการก่อสร้างกำแพงหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier RFB) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เปลี่ยนแปลงแผน
5 13/08/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สีอิมัลชั่น จำนวน 3 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการโครงการก่อสร้างกำแพงหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier RFB) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/07/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.182+261-กม.190+871 LT,RT(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 05/07/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.34+890-กม.35+470 S/B ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 15/06/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซล (Solar Cell) บนเสาไฟสัญญาแบบสูง (Mast Arm) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน นาหม่อม-จะนะ,จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.7+383- กม.61+525 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 30 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 15/06/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซล (Solar Cell) บนเสาไฟสัญญาแบบสูง (Mast Arm) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน นาหม่อม-จะนะ,จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.7+383- กม.61+525 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 30 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
10 07/06/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เสาหลักนำทางยางพารา (Rubber Guide Post RGP) จำนวน 1,136 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 118 รายการ