วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
โครงการลดอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกที่จอดข้างทาง (จังหวัดสมุทรปราการ)
ลงวันที่ 09/05/2566

'