วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
ลงวันที่ 26/12/2566
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

'