วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๖/๒๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2566 319/20/66/229 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 จ้างงานขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่ม สำนักงานหมวดทางหลวงเทพา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ่ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ที่ กม.๓+๗๕๕ LT ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๓๑๙/-/๖๖/๒๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2566 319/-/66/228 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๑๐/๖๖/๒๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2566 319/10/66/219 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๑๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2566 319/35/66/110 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/66/38 17/11/2565 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 จ้างติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๕+๑๖๙ - กม.๑๘๗+๖๘๖ ปริมาณงาน ๒,๔๑๒ เมตร จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2565 319/-/65/200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2565 319/35/65/198 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/173 13/06/2565 319/60/65/173 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 จ้างเหมาติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต RFB พร้อมทาสี ปริมาณงาน ๒,๒๓๕ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2565 319/-65/172 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 งานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 2 ระหว่าง กม.1275+602-กม.1278+209 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 37,145 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 15/12/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๔/๑๘๙ 08/07/2564 319/60/64/189 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ซื้อน้ำมันเชื้่อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๔/๑๘๐ 30/06/2564 319/35/64/180 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๔/๘๙ 19/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/64/89 19/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ