วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๔/๑๘๙ 08/07/2564 319/60/64/189 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อน้ำมันเชื้่อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๔/๑๘๐ 30/06/2564 319/35/64/180 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๔/๘๙ 19/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/64/89 19/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ