วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวสารทางหลวง

 

13 เม.ย.
title
ร่วมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส มอบหมายให้นายนิรันดร์ โสตติมานนท์ หัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบ เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุมะรัภิศัยสุนทรการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2) โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดังกล่าว

 

12 เม.ย.
title
ร่วมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส มอบหมายให้นายนิรันดร์ โสตติมานนท์ หัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบ เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุมะรัภิศัยสุนทรการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2) โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดังกล่าว

 

11 เม.ย.
title
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส มอบหมายให้นายวีระชัย ปัญญาเถิง ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมะรัภิศัยสุนทรการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2) โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดังกล่าว

วีดีทัศน์
title
กรมทางหลวงวิวัฒน์ทางสร้างไทยพัฒนา
วีดิทัศน์ภารกิจกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
title