วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/64/84 11/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/64/85 11/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อ HOT MIX จำนวน 235 ตัน 319/60/64/83 10/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อ HOT MIX จำนวน 120 ตัน 319/60/64/82 08/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 24 ลบ.ม. 319/60/64/81 04/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 319/60/64/80 03/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 319/40/64/79 02/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 319/45/64/77 24/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 จ้างซ่อมกล้องระดับ หมายเลขครุภัณฑ์ 6675-005-0093-52 จำนวน 2 รายการ 319/-/64/76 23/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ซื้อ HOT MIX จำนวน 48 ตัน 319/60/64/74 22/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อชุดป้ายไฟกระพริบติดท้ายรถ จำนวน 1 ชุด 319/45/64/73 18/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/64/72 18/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/71 17/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/64/70 16/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 319/40/64/69 15/02/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 76 รายการ