วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 30/11/2563 การรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
2 05/06/2563 แจ้งเบี่ยงการจราจรเพื่อใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่ายฯ
3 05/05/2563 โครงการฟาร์มตัวอย่าง
4 07/06/2562 ร่วมด้วย ช่วยกัน
5 21/05/2562 เก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI)