วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 31/08/2566 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
2 31/08/2566 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
3 18/07/2566 ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ
4 24/07/2566 ประชุมสรุป (ร่าง)แผนแม่บททางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง
5 21/06/2566 ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาร้านค้าขายของรุกล้ำเขตทางหลวงบริเวณสี่แยกพระพุทธ
6 20/06/2566 ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
7 12/06/2566 ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาร้านค้าขายของรุกล้ำเขตทางหลวงบริเวณสี่แยกพระพุทธ
8 22/05/2566 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
9 03/03/2566 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
10 02/03/2566 ให้การต้อนรับ คณะตรวจงาน คณะ รทร.
11 13/02/2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวง พ.ศ.2566
12 08/02/2566 ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาร้านค้าขายของรุกล้ำเขตทางหลวงบริเวณสี่แยกพระพุทธ