วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
ลงวันที่ 28/09/2566
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (THAI NATIONAL FLAC DAY) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

'