วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม) จ.สงขลา ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/10/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๔/๒๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564 319/35/64/272 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อสีอิมัลชั่น จำนวน 3 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการโครงการก่อสร้างกำแพงหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier RFB) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 23/08/2564 สข.2/ซ.40/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/64/241 23/08/2564 319/60/64/241 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร Overhead ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม - จะนะ ที่ กม.30+920 N/B จำนวน 1 แผ่น 319/-/64/240 20/08/2564 319/-/64/240 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.182+261-กม.190+871 LT,RT(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 30/07/2564 สข.2/41/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 จัดซื้อหลักนำทางยางพาราตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,136 ต้น) 19/07/2564 สข.2/ซ.38/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.34+890-กม.35+470 S/B ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 13/07/2564 สข.2/คัดเลือก 28/ 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอน สะเดา - สะท้อน ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+010 จำนวน 741 ต้น 319/-/64/182 01/07/2564 319/-/64/182 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 จ้างเหมางานติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 741 ต้น 319/-/64/190 29/06/2564 319/-/64/190 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier : RFB) ประจำปี 2563 ค่าแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 42 และทางหลวงหมายเลข 408 25/06/2564 สข.2/ซ.37/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย แบบคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 42 และ 408 จำนวน 752 ต้น 319/-/64/174 25/06/2564 319/-/64/174 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 งานจ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา - สะท้อน ระหว่าง กม.5+000 - กม.17+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333 ตร.ม. 319/-/64/169 22/06/2564 319/-/64/169 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ ติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซล (Solar Cell) บนเสาสัญญาณแบบสูง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน นาหม่อม-จะนะ, จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.7+383-กม.61+525 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 30 ต้น 01/07/2564 สข.2/36/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 162 รายการ