วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 2 ระหว่าง กม.64+323-กม.66+885 N/B,S/B ปริมาณงาน 58,225 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 31/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 1 ระหว่าง กม.44+490-กม.49+757 N/B ปริมาณงาน 58,900 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 31/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.17+590-กม.30+000 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 62,530 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 31/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ระหว่าง กม.4+898 - กม.5+850 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 240 เมตร 29/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 4,4045และ 4145 ปริมาณรวม 641 ต้น 25/03/2564 319/-/64/97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.33+500 - กม.42+000 LT/RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณ 83,333 ตร.ม. 319/-/64/92 22/03/2564 319/-/64/92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 งานจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4,ทางหลวงหมายเลข 42,ทางหลวงหมายเลข 43, ทางหลวงหมายเลข 4054 ปริมาณงาน 6 แห่ง จำนวน 8 รายการ 22/03/2564 สข.2/คัดเลือก 21/ 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier : RFB) ค่าแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต ประจำปี พ.ศ. 2563 ค่าแผ่นยางธรรมชาติหุ้มกำแพงคอนกรีต แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 11/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 ซื้อ HOT MIX จำนวน 235 ตัน 319/60/64/83 10/03/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/64/36 22/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อHot mix จำนวน 200 ตัน 319/60/64/29 14/12/2563 319/60/64/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+200-กม.16+932 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (51 ต้น) จำนวน 4 รายการ 17/11/2563 สข.2/18/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ตอน 1 ระหว่าง กม.11+823-กม.13+685 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 16/11/2563 สข.2/25/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.19+675-กม.21+055 S/B ปริมาณงาน 15,180 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 16/11/2563 สข.2/22/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.13+835-กม.19+080 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 3 รายการ 16/11/2563 สข.2/14/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 140 รายการ