วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2566 319/35/66/292 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2566 319/35/66/289 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2566 319/35/66/277 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2566 319/35/66/268 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2566 319/35/66/257 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2566 319/35/66/250 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อ HOT MIX จำนวน 100 ตัน 319/60/66/247 19/07/2566 319/60/66/247 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2566 319/35/66/239 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 จ้างงานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานหมวดทางหลวงเทพา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา - ธารครี ที่ กม.๓+๗๕๕ LT. ๓๑๙/-/๖๖/๒๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2566 319/-/66/228 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 จ้างงานขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่ม สำนักงานหมวดทางหลวงเทพา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ่ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ที่ กม.๓+๗๕๕ LT ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๓๑๙/-/๖๖/๒๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2566 319/-/66/228 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2566 319/35/66/223 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 จ้างเหมา งานบำรุงรักษา หลักบำรุง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน นาหม่อม-จะนะ , จะนะ-ปาแด ระหว่าง 7+206 - กม.74+397 ปริมาณงาน 575 ต้น 319/-/66/209 19/06/2566 319/-/66/209 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙ ๓๕ ๖๖ ๒๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2566 319/35/66/204 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 งานจ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลขหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.๑๒๙๕+๕๒๗ N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๓๑๙/-/๖๖/๒๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2566 319/-/66/203 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 งานจ้างเหมา งานบำรุงรักษา หลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน นาหม่อม - จะน , จะนะ ปาแด ระหว่าง กมง7+206 - กม.74+397 ปริมาณงาน 575 ต้น 319/-/66/202 12/06/2566 319/-/66/202 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 323 รายการ