แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
14
กันยายน
2566

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวิชัย นวลฉวี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นางอุไรวรรณ มุสิแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายวิทยา หนิเจริญ หัวหน้าหมวดทางหลวงปะนาเระ นางสาวอุนิษา นิเย๊ะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และนิติกร สทล.18 สงขลา ร่วมประชุมกับคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ำทางเท้าและจัดระเบียบตลาดปาลัส จ.ปัตตานี เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ำทางสาธารณะและสร้างประตูเหล็กรุกล้ำทางเท้าบริเวณสี่แยกปาลัส จ.ปัตตานี โดยมี นายวิเชษต์ สายกี้เส้ง นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

title
13
กันยายน
2566

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วย นายพิเชษ ทองช่วย หัวหน้าโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 3, นายนิสุกรี สุไลมาน หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองจิก, นายกรรมสิทธิ์ ลอแต ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงปะนาเระ และนายสาธร ทองพูนแก้ว นายช่างโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 เข้าร่วมประชุมหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เพื่อหารือแนวทางและลงพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมการแก้ปัญหาการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

title
13
กันยายน
2566

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้นายสุวิชัย นวลฉวี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายปฏิบัติการ และนายวิทยา หนิเจริญ หัวหน้าหมวดทางหลวงปะนาเระ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการสร้างอาคารรุกล้ำทางสาธารณะ บริเวณสี่แยกปาลัส บนทางหลวงหมายเลข 42 ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลลางา กำนันตำบลลางา ตำรวจภูธรมายอ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลางา ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

title
29
สิงหาคม
2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ มุสิแดง รองผู้อำนวยการแขวงฯ ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชัรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 8 โดยมีนายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดญาโณทัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

title
17
สิงหาคม
2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ มุสิแดง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายบริหาร นางสมจิตร ม่านสะอาด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางสาวอุนิษา นิเย๊ะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน นางธันย์ภัคนันท์ อุสมันบาฮา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางณัฐริดา สะเหม เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า จังหวัดปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2566 จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ด่านศุลกากรปัตตานี

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+