แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
25
ธันวาคม
2562

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 พร้อมด้วยนายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี คณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน ร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (สท.1/8/2562 ลวท. 30 มกราคม 2562) และ ตอน 2 (สท.1/9/2562 ลวท. 30 มกราคม 2562) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและผู้รับจ้างได้ขอส่งมอบงานงวดที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2562

title
27
มิถุนายน
2562

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ เดินทางไปตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปแผน/ผลการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมเจ้าท่า (จท.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงปัตตานี            โดยมีนายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา), นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ    

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+