แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
17
ตุลาคม
2566

เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้นายนิสุกรี สุไลมาน หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองจิก พร้อมด้วยนิติกร จากสำนักงานทางหลวงที่ 18 เข้าร่วมประชุมการดำเนินการเรื่องการรุกล้ำเขตทางหลวง พื้นที่อำเภอหนองจิก เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการปฎิบัติในการแก้ไขปัญหา ซึ่งประเด็นในส่วนของกรมทางหลวงนั้น นิติกร จาก สทล.18 ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรุกล้ำเขตทางหลวง ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอหนองจิก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองจิก โดยมี นาย?เอกสิทธิ์? สอง?เมือง? นายอ?ำ?เภอ?หนองจิก?/ผอ.ศป.ปส.อ.หนองจิก? เป็นประธานการประชุม

title
14
พฤศจิกายน
2566

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้นางอุไรวรรณ มุสิแดง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางสาวอุนิษา นิเย๊ะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน, นางสาวอนัญญา ชูชาลี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน, นายอันวาร์ กาเด็ง นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายรอซาดี้ ลือแมะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

title
04
พฤศจิกายน
2566

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 เป็นประธานองค์กฐิน พร้อมด้วย นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้?อำนวยการ?แขวง?ทางหลวง?ปัตตานี? และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สทล.18 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัด ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมความรักความสามัคคีพี่น้องไทยพุทธ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่

title
03
พฤศจิกายน
2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 เป็นประธานในพิธีสมโภชกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ อุโบสถ วัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พร้อมด้วย นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานีและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สทล.18 โดยมี พระสุนทรปริยัติวิธาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+