แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
29
พฤษภาคม
2567

***ประชาสัมพันธ์ทางเบี่ยงการจราจร โครงการก่อสร้าง บน ทางหลวงหมายเลข 42 ระยะที่ 1*** ตามที่แขวงทางหลวงปัตตานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรปรีชาก่อสร้างเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง งานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.92+131 - กม.93+776 LT.,RT. ตามสัญญาจ้าง ที่ ปน 17/2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ได้เริ่มเข้าดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวแล้ว อาจส่งผลกระทบทำให้ผู้ใช้เส้นทางและผู้อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเกิดความไม่สะดวกได้ นั้น แขวงทางหลวงปัตตานี จึงขอประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงการจราจรในระยะที่ 1 ให้กับประชาชน และชุมชนท้องถิ่นรับทราบ รายละเอียดตามรูปภาพแผนผังการเบี่ยงการจราจรฯ (ระยะที่ 1) แนบ ดังนี้ 1. สำหรับผู้ที่จะเดินทางบนทางหลวงหมายเลข 42 ฝั่งขาเข้า จ.ปัตตานี และไป จ.นราธิวาส โปรดระมัดระวัง เนื่องจากมีการปิดการจราจรทั้ง 2 ช่องจราจร ให้ผู้เดินทางใช้ทางเบี่ยงชั่วคราว ที่บริเวณจุดกลับรถ กม.92+029 จำนวน 1 ช่องจราจร เพื่อวิ่งสวนทางกับรถฝั่งขาไป จ.สงขลา และ จ.ยะลา โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์แบ่งช่องจราจรไว้ตลอดแนว เป็นระยะทาง 996 ม. จากนั้นจึงเบี่ยงรถกลับเข้าฝั่งขาเข้าเมืองปัตตานีที่บริเวณจุดกลับรถ กม.93+025 เพื่อสัญจรรถได้ตามปกติ 2. สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากตัวเมืองปัตตานี และ จ.นราธิวาส บนทางหลวงหมายเลข 42 ฝั่งขาไป จ.สงขลา และ จ.ยะลา โปรดระมัดระวัง เนื่องจากมีการเบี่ยงการจราจร ที่บริเวณจุดกลับรถ กม.93+025 จาก 2 ช่องจราจรเหลือเพียง 1 ช่องจราจร ให้รถวิ่งสวนทาง เป็นระยะทาง 996 ม. โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์แบ่งช่องจราจรไว้ตลอดแนว จนถึงที่บริเวณจุดกลับรถ กม.92+029 ก็สามารถวิ่งได้ปกติ 2 ช่องจราจร อนึ่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อประสานงานโดยตรงกับผู้ควบคุมงานโครงการดังกล่าว ได้ที่ นายนคร ประยูรสวัสดิ์เดช โทรศัพท์ 086-3753167 หรือติดต่อประสานงานผ่านมายังแขวงทางหลวงปัตตานี โทรศัพท์ 073-336051 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 แขวงทางหลวงปัตตานี ต้องขออภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และประชาชนในบริเวณ 2 ข้างทางในความไม่สะดวกในระหว่างการก่อสร้างมา ณ โอกาสนี้ด้วย และจะดำเนินการงานโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกำหนด เพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไปขอบคุณครับ

title
28
พฤษภาคม
2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวศุภัคชญา โมลิโต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชัรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ครั้งที่ 5 โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหิงสุวรรณนิมิต ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

title
29
พฤษภาคม
2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.   นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวศุภัคชญา โมลิโต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชัรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ครั้งที่ 5 โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหิงสุวรรณนิมิต ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

title
20
พฤษภาคม
2567

  วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.           นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้นายสุวิชัย นวลฉวี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายปฏิบัติการ และนายนิธิ ชูสกุล นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนจ้าวทะเล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

title
09
เมษายน
2567

  วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.   นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้ นายประกาศ พุ่มสุวรรณ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม และนางอุไรวรรณ มุสิแดง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานี เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+