วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงวังใหญ่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ต 09/04/2567 สข.2/2/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อ HOT MIX จำนวน 20 ตัน 319/60/67/74 18/01/2567 319/60/67/74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 10 รายการ 319/30/66/62 05/09/2566 319/30/66/62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 จ้างก่อสร้าง โครงการบำรุงรักษาและบูรณะสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.1282+690.50,กม.1284+228,กม.1286+919 S/B,N/B ทางหลวงหมายเลข 408 ที่ กม.199+319 ทางหลวงหมายเลข 4145 ที่ กม.12+294 08/11/2565 สข.2/คัดเลือก 8/2566 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ซื้อกาวยาง Epoxy ขนาด ๔.๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๑๗ ชุด ๓๑๙/๖๐/๓๕/๑๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2565 319/60/65/192 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ (21 หน่วย) 18/07/2565 สข.2/ข.3/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 รายการ 18/07/2565 สข.2/ข.2/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/65/164 06/06/2565 319/60/65/164 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีขาวและสีเหลืองบนราวสะพานติดตัี้งแบบ 1 ด้าน และ Barrier ติดตั้งแบบ 2 ด้าน ปริมาณงาน 388 อัน 319/-/65/127 19/04/2565 319/-/65/127 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+488-กม.10+586 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 91 ต้น) จำนวน 3 รายการ 05/01/2565 eb-สข.2/3/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+626-กม.4+935 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 28/12/2564 eb-สข.2/4/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๔/๘๙ 19/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/64/89 19/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.218 กม. จำนวน 16 รายการ 31/10/2563 eb-สข.2/1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) เลขที่ สข.2/ข.6/2563 26/08/2563 สข.2/ข.6/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ