วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๔/๘๙ 19/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/64/89 19/03/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.218 กม. จำนวน 16 รายการ 31/10/2563 eb-สข.2/1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) เลขที่ สข.2/ข.6/2563 26/08/2563 สข.2/ข.6/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ เลขที่ สข.2/ข.4/2563 30/06/2563 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเลขที่ สข.2/4/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.17+150-กม.17+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 21/04/2563 eb-สข.2/10/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.50+500-กม.66+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 124,950.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/08 06/11/2562 319/-/63/08 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 14/06/2562 สข.2/ข.5/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ