วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 เกี่ยวกับทางหลวง
ด่านการค้าชายแดนภาคใต้ ด่านสะเดา จ.สงขลา
2 เกี่ยวกับทางหลวง
ทางหลวง อ.นาทวี - ด่านประกอบ
3 เกี่ยวกับทางหลวง
สองข้างทางหลวง ตอน การก่อสร้างถนนลาดยาง
4 เกี่ยวกับทางหลวง
ริมทางหลวงหรือที่ว่างเปล่า ในเขตทางหลวง สามารถขายของได้หรือไม่
5 เกี่ยวกับทางหลวง
รถจักรยานยนต์เข้าใช้ช่องทางหลักได้หรือไม่