วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ลงวันที่ 28/05/2566

'