วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 23/10/2566

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นางอุษา วิจิตรกานต์วงศ์ หัวหน้างานสารบรรณ นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน หัวหน้างานพัสดุและสัญญา นางสาวพิชญานันท์ วิโรจน์แสงอรุณ หัวหน้างานสารสนเทศ นางสาวกัญญาภัค รงค์หิน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


'