วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/67/207 21/06/2567 18,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 11 รายการ 319/30/67/34 20/06/2567 10,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๒๐๖ 20/06/2567 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่ จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๔๕/๖๗/๒๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 20,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/35 19/06/2567 1,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 5 รายการ 319/-/67/34 18/06/2567 12,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แท่นชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒-๑๘V จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๒๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2567 5,932.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยวงเดือนตัดโลหะไร้สาย ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๑๐/๖๗/๒๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2567 11,912.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - นาจวก ระหว่าง กม.0+035 - กม.0+718 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 319/-/67/202 14/06/2567 412,647.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน บล็อกกระแทกไร้สาย จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๑๐/๖๗/๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2567 19,048.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะ ขนาด ๘ นิ้ว รุ่น JN๒๗C จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๒๐๑ 13/06/2567 1,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านกระแทกไร้สาย ๑๘V จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๑๐/๖๗/๑๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2567 16,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องทดสอบความต้านทานดินแบบดิจิตอล จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๒๐/๖๗/๑๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2567 9,095.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/67/197 12/06/2567 3,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 319/40/67/196 12/06/2567 20,745.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,195 รายการ