วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

08 ม.ค.
title
ร่วมฟังการบรรยายสรุปปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของแขวงทางหลวงต่าง ๆ ในสังกัดของสำนักงานทางหลวงที่ 18

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 19.30 น. นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายบำรุงทาง พร้อมด้วย นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 และคณะ เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของแขวงทางหลวงต่าง ๆ ในสังกัดของสำนักงานทางหลวงที่ 18 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) โดยมีนายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) รายงานสรุปปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วีดีทัศน์
title
ด่านการค้าชายแดนภาคใต้ ด่านสะเดา จ.สงขลา
ทางหลวง อ.นาทวี - ด่านประกอบ
สองข้างทางหลวง ตอน การก่อสร้างถนนลาดยาง