วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

 

17 ต.ค.
title
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) นายชยพล เพชรจำนง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นางสาวปริศนา โชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, นางณัฐพัชญ์ นามพญาจรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ ณ ห้องประชุมโอฬาร วาสุถิตย์ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

 

31 ส.ค.
title
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้จัดประชุมฯ เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 ณห้องประชุม อาคารสร้างสรรค์สุขภาวะเทศบาลตำบลปริก ได้จัดทำสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จ โดยรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ถนนเลี่ยงเมืองสะเดา.com หรือแขวงทางหลวงชนบท เลขที่ 102 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7424 0071 หรือ นายวิทวัส ทิพย์ประสงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 08 9779 9397

วีดีทัศน์
title
ด่านการค้าชายแดนภาคใต้ ด่านสะเดา จ.สงขลา
ทางหลวง อ.นาทวี - ด่านประกอบ
สองข้างทางหลวง ตอน การก่อสร้างถนนลาดยาง