วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

05 มิ.ย.
title
แจ้งเบี่ยงการจราจรเพื่อใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่ายฯ

      ด้วยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จะดำเนินการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1275+500 - กม.1278+600 ด้านขวาทาง และจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง โดยจะเบี่ยงการจราจร ดังนี้           1. เบี่ยงการจราจรเลนขวา 1 ช่องจราจร ช่วง STA1275+500 RT - 1278+600 RT ทางหลวงหมายเลข 4  ด้านขวาทาง ระหว่างวันที่ 5  มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 42 วัน           2. เบี่ยงการจราจรเลนซ้าย+ไหล่ทาง 1 ช่องจราจร ช่วง STA1275+500 RT - 1278+600 RT ทางหลวงหมายเลข 4  ด้านซ้ายทาง ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นระยะเวลา 45 วัน       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และระมัดระวังใการใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว ด้วยความปรารถนาดีจาก แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)  

วีดีทัศน์
title
ด่านการค้าชายแดนภาคใต้ ด่านสะเดา จ.สงขลา
ทางหลวง อ.นาทวี - ด่านประกอบ
สองข้างทางหลวง ตอน การก่อสร้างถนนลาดยาง