วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

วีดีทัศน์
title
ด่านการค้าชายแดนภาคใต้ ด่านสะเดา จ.สงขลา
ทางหลวง อ.นาทวี - ด่านประกอบ
สองข้างทางหลวง ตอน การก่อสร้างถนนลาดยาง