วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 2 ระหว่าง กม.7+206-กม.9+200 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1.994 กม. จำนวน 15 รายการ 13/11/2563 สข.2/23/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโรงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.218 กม. จำนวน 16 รายการ 13/11/2563 สข.2/27/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.1+260-กม.3+570 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (67 ต้น) จำนวน 3 รายการ 09/11/2563 สข.2/10/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 งานจ้างก่อสร้าง งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.0+725-กม.2+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 39 รายการ 12/11/2563 สข.2/26/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.0+015-กม.6+605 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 23,944 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 11/11/2563 สข.2/24/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.281 กม. จำนวน 16 รายการ 02/11/2563 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 งานจ้างเหมาทำการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ.สงขลา ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2563 สข.2/21/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1286+310-กม.1288+700 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 29,550 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 30/10/2563 สข.2/28/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.218 กม. จำนวน 16 รายการ 15/10/2563 eb-สข.2/1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 7 ระหว่าง กม.1302+820-กม.1306+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) จำนวน 3 รายการ 23/03/2563 สข.2/5/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.6+605-กม.9+895 ปริมาณงาน 32,900 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 23/03/2563 สข.2/15/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+545-กม.11+860 S/B ปริมาณงาน 25,274 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 30/03/2563 สข.2/22/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1291+500-กม.1293+841 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 19,277 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 30/03/2563 สข.2/23/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1279+665-กม.1282+000 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,197 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 30/03/2563 สข.2/21/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอนพังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย ) ตอน 3 ระหว่าง กม.1282+307-กม.1284+487 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (828 เมตร) จำนวน 2 รายการ 18/03/2563 สข.2/1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ