วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
กิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ลงวันที่ 29/03/2567

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นางอุษา วิจิตรกานต์วงศ์ หัวหน้างานสารบรรณ และนางสาวพิชญานันท์ วิโรจน์แสงอรุณ หัวหน้างานสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


'