วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรับสมัคร 13/02/2566 ถึง 28/02/2566 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
2 ประกาศรับสมัคร 15/09/2565 ถึง 30/09/2565 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
3 ประกาศรับสมัคร 15/09/2565 ถึง 30/09/2565 ลูกจ้างชั่วคราวคนพิการ (รายวัน)