วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2567) 07/05/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.2566) 07/05/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.2566) 09/10/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตยมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.2566) 11/07/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2566) 12/04/2566 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 1(ต.ค.65-ธ.ค.65) 09/01/2566 ไตรมาส 1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2565 ไตรมาส4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) 27/07/2565 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565) 28/04/2565 ไตรมาส2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๗๕ 05/07/2562 319/40/62/175 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ