วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 25/07/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นางสาวโสภาพร ละอองสม รองผู้อำนวยการแขวงฯ ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต ร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่ 18 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงพยาบาลสงขลา


'