วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2566 big cleaning day
ลงวันที่ 04/08/2566

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2566 big cleaning day ณ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)


'