วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100 ตอน บูเก๊ะตา - สอวอนอก ที่ กม.11+403 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 12 รายการ ID 66022430 07/12/2565 ประกาศผู้ชนะ บูเก๊ะตา-สอวอนอก แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยี่งอ - มะรือโบ ระหว่าง กม.8+821 - กม.9+287 ระยะทาง 0.466 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 39 รายการ ID 661501042 21/10/2565 ประกาศผู้ชนะ ยี่งอ-มะรือโบ แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไอร์ซือเร๊ะ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.33+600 - กม.34+940 LT. ระยะทาง 1.340 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 27 รายการ ID 66025195 05/10/2565 ประกาศผู้ชนะ ไอร์ซือเร๊ะ-ไอร์ตากอ แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอนควบคุม 0200 ตอน แบหอ - รือเสาะ ระหว่าง กม.13+015 - กม.16+130 ระยะทาง 3.115 กม. ปริมาณงาน 30,428 ตารางเมตร จำนวน 9 รายการ ID 66025002 05/10/2565 ประกาศผู้ชนะ TOR. นธ.5/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส - มะนังตายอ ระหว่าง กม.3+460 - กม.4+860 ระยะทาง 1.400 กม. ปริมาณงาน 32,097 ตารางเมตร จำนวน 7 รายการ ID 66020873 06/10/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 420303 ตอน สะปอม - ปาเสมัส, ทล. 40560103 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระยะทาง 1.360 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 4 รายการ กิจกรรมหลักที่ 21 11/07/2566 ประกาศผู้ชนะ TOR. นธ.44/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.42710101 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ, ทล.41930100 ตอน สุไหงปาดี - บือเลาะ ระยะทาง 1.160 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 30 ต้น) จำนวน 4 รายการ (กิจกรรมหลักที่ 20) 11/07/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา TOR นธ.43/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 420303 ตอน สะปอม - ปาเสมัส, ทล. 40560103 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระยะทาง 1.360 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 4 รายการ (กิจกรรมหลักที่ 21) 11/07/2566 เอกสารจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ นธ.44/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.42710101 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ, ทล.41930100 ตอน สุไหงปาดี - บือเลาะ ระยะทาง 1.160 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 30 ต้น) จำนวน 4 รายการ (กิจกรรมหลักที่ 20) 11/07/2566 เอกสารจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ นธ.43/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
10 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.29+790 - กม.31+630 RT. ระยะทาง 1.840 กม. ปริมาณงาน 47 ต้น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 27/06/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา TOR นธ.41/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
11 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ - สะปอม ระหว่าง กม.199+900 - กม.200+780 SB., NB. (ร่องกลาง) ระยะทาง 0.880 กม. ปริมาณงาน 46 ต้น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 27/06/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา TOR นธ.42/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
12 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 18 รายการ 17/10/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น 27/06/2565 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
14 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 16/09/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 09/09/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 15 จาก 44 รายการ