วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ยกเลิกประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 03/10/2566 นธ.4-66 แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/07/2566 นธ.2-2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 ประกาศกรมทางหลวง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินงบประมาณ 05/09/2565 นธ.2/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 31/05/2564 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/04/2564 นธ.1/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 14/08/2562 นธ.3/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ