วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) นธ.4-2566 23/08/2566 นธ.4-2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) นธ.3-2566 23/08/2566 นธ.3-2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 21/06/2566 นธ.2-2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/05/2566 นธ.1/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินงบประมาณ 05/09/2565 นธ.1/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานเงินงบประมาณ 05/09/2565 นธ.1/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 ประกาศกรมทางหลวง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินงบประมาณ 05/09/2565 นธ.2/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/06/2565 นธ.1/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 ขอเชิญให้เสนอราคาซื้อเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2564 นธ.3/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
10 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินงบประมาณ 02/06/2564 นธ.4-2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
11 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานเงินงบประมาณ 02/06/2564 นธ.3/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
12 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 05/05/2564 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 10/03/2564 นธ.1/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
14 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/06/2563 นธ.2/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
15 ประกาศขายทอดตลาด นธ.1/2563 งานเงินทุน 13/03/2563 นธ.1/2563 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ