วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงนราธิวาส เป็นตัวแทน กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึก คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ลงวันที่ 25/04/2562

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงนราธิวาส เป็นตัวแทน กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึก คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


'