วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/12/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย (งานฉุกเฉิน) ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.45+030 - กม.45+080 ระยะทาง 0.050 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/08/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ-ปูต๊ะ ระหว่าง กม.161+460 - กม.161+825 SB, NB เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/08/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ-ปูต๊ะ ระหว่าง กม.161+460 - กม.161+825 SB, NB เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/08/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม-ปาเสมัส ระหว่าง กม.243+425 - กม.243+825 SB, NB เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/07/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.40560101 ตอน เขากง-โคกสุมุ ทล.40570100 ตอน สุไหงโก-ลก-บูเก๊ะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ทล.41930100 ตอน สุไหงปาดี-บือเลาะ ทล.40580102 ตอน มะรือโบ-รือเสาะ ทล.43270100 ตอน สามแยกตากใบ-ตาบา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/07/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอน สากอ - บ้านเกียร์ ระหว่าง กม.2+204 - กม.2+248 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/05/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม-ปาเสมัส ระหว่าง กม.241+250 - กม.241+750 SB, NB (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 0.500 กม. จำนวน 11 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 17/04/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล. 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ-ปูต๊ะ ที่ กม.176+090, กม.182+594, กม.191+721 ทล. 4115 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคิริน-กรือซอ ที่ กม.1+200 ทล. 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน-โต๊ะโม๊ะ ที่ กม.7+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 22/03/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานป้ายจราจร ทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร(ป้ายเตือนแนวทาง) ทล.40560101 ตอน เขากง-โคกสุมุ , ทล.40560102 ตอน โคกสุมุ-บ้านโคก และ ทล.43220100 ตอน ยานิง-บูเก๊ะตาโมง ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/03/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ - จือมอ ระหว่าง กม.51+000 - กม.53+411 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.961 กม. ปริมาณงาน 18,649 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 23 รายการ