วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 08/04/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ - จือมอ ตอน 1 ที่ กม.15+577 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 40 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/04/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร ระหว่าง กม.31+500 - กม.35+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/04/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง กม.8+050 - กม.9+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/03/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง กม.9+800 - กม.10+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/03/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ - จือมอ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+750 - กม.24+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/03/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ - จือมอ ระหว่าง กม.30+500 - กม.33+552 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 20/03/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม-ปาเสมัส ระหว่าง กม.226+570 - กม.229+350 NB (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.780 กม. ปริมาณงาน 2.780 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/03/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.47+775 - กม.49+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 17/03/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม-ปาเสมัส ระหว่าง กม.248+075 - กม.252+555 SB, NB (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.570 กม. ปริมาณงาน 34,610.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 17/03/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ-สะปอม ระหว่าง กม.201+944 - กม.205+250 SB, NB (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.654 กม. ปริมาณงาน 37,465 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 52 รายการ