วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/06/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายงานประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน 21431 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 40600300 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร ระหว่าง กม.47+167 - กม.48+443 RT. (เป็นตอนๆ), ทล. 40560101 ตอน ยี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/06/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายงานประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน 21431 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 40600300 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร ระหว่าง กม.47+167 - กม.48+443 RT. (เป็นตอนๆ), ทล. 40560101 ตอน ยี ยกเลิกแผน
3 20/06/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4167 ตอน ไทรทอง - ต้นไทร ระหว่าง กม.9+720 - กม.11+475 ระยะทาง 1.755 กม. ปริมาณงาน 15,990 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/06/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายงานประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน 21431 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 40600300 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร ระหว่าง กม.47+167 - กม.48+443 RT. (เป็นตอนๆ), ทล. 40560101 ตอน ยี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 06/06/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.4273 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/05/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม - ปาเสมัส ระหว่าง กม.232+805 - กม.258+436 เกาะกลาง (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 25.631 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 30/04/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอน ไอร์ซือเร๊ะ - ไอร์ตากอ ที่ กม.38+333 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/04/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4115 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกรือซอ ระหว่าง กม.7+850 – กม.9+518 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/04/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4067 ตอน แบหอ – รือเสาะ ระหว่าง กม.14+800 – กม.25+226 LT., RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 02/04/2567 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน เขากง – โคกสุมุ ที่ กม.5+680 (โรงเรียนนิรันดรวิทยา) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 297 รายการ