วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/06/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42710101 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง กม.15+120 - กม.15+760 RT., ทางหลวงหมายเลข 41930100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.16+540 - กม.17+060.RT. ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 4 รายการ (กิจกรรมหลักที่ 20) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/06/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 420303 ตอน สะปอม - ปาเสมัส ระหว่าง กม.226+923 - กม.227+203 (ร่องกลาง) ทางหลวงหมายเลข 40560103 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.50+260 - กม.51+340 เป็นตอนๆ (เกาะกลาง) จำนวน 4 รายการ (กิจกรรมหลักที่ 21) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/06/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ – รือเสาะ ระหว่าง กม.29+790 – กม.31+630 RT. ระยะทาง 1.840 กม. ปริมาณงาน 47 ต้น จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/06/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ – สะปอม ระหว่าง กม.199+900 – กม.200+780 SB., NB. (ร่องกลาง) ระยะทาง 0.880 กม. ปริมาณงาน 46 ต้น จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 06/12/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100 ตอน บูเก๊ะตา - สอวอนอก ที่ กม.11+403 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 12 รายการ ID 66022430 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 69 ต้น) (กิจกรรมหลักที่ 3) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ผลผลิต 3 แห่ง (ปริมาณงาน 75 ต้น) (กิจกรรมหลักที่ 6) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 86 ต้น) (กิจกรรมหลักที่ 8) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมงานราวกันอันตราย ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 952 ม.) (กิจกรรมหลักที่ 10) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) (กิจกรรมหลักที่ 11) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 245 รายการ