วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แขวงทางหลวงนราธิวาส ร่วมกับหมวดทางหลวงในสังกัด และบริษัทผู้รับเหมา ร่วมโครงการ One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5
ลงวันที่ 14/02/2562

แขวงทางหลวงนราธิวาส ร่วมกับหมวดทางหลวงในสังกัด และบริษัทผู้รับเหมา ร่วมโครงการ One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 โดยการ ฉีดพ่นน้ำและทำความสะอาดผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ โดยทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกคันที่วิ่งผ่านเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่มีผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่


'