วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แขวงทางหลวงนราธิวาส ร่วมกับหมวดทางหลวงในสังกัด และบริษัทผู้รับเหมา ร่วมป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ลงวันที่ 15/02/2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

แขวงทางหลวงนราธิวาส ร่วมกับหมวดทางหลวงในสังกัด และบริษัทผู้รับเหมา ร่วมป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการ ฉีดพ่นน้ำและทำความสะอาดผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอน ปูต๊ะ - นราธิวาส ช่วง กม.0+000 - 1+000 และทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน ดุซงยอ - ไอร์ตากอ ช่วง กม.6+678 - 21+307 โดยทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกคันที่วิ่งผ่านเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่มีผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่


'