วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนราธิวาส ประกาศขายทอดตลาด นธ.1/2563 งานเงินทุน 13/03/2563 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนราธิวาส ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินงบประมาณ จำนวน 28 รายการ 18/02/2563 28,063.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนราธิวาส ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานเงินงบประมาณ จำนวน 12 รายการ 18/02/2563 1,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานตัดหญ้า ในเส้นทางควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 4 สายทาง 25/12/2562 257,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/12/2562 231,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 18/12/2562 8,032.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 17/12/2562 1,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 12/12/2562 228,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 34 รายการ 12/12/2562 32,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 12/12/2562 34,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ-ปูต๊ะ ที่ กม.172+607 NB (ร่องกลาง) 06/12/2562 44,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง 06/12/2562 336,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 06/12/2562 22,987.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 2,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 29/11/2562 7,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ