วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะ 16/11/2566 37,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะ 16/11/2566 37,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6801-04-6 13/11/2566 6,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 14 รายการ 21/11/2566 24,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 20/11/2566 499,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานตัดหญ้า 7 สายทาง 10 ตอนควบคุม 17/11/2566 499,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 13/11/2566 49,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6801-04-6 13/11/2566 6,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/11/2566 324,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 10/11/2566 195,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา ขจำนวน 13 รายการ 10/11/2566 23,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 5 รายการ 07/11/2566 21,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/10/2566 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/10/2566 306,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนราธิวาส ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 05/10/2566 111,214.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 910 รายการ