วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 16/11/2566 งานเงินทุนฯ 317/30/67/012 แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 14 รายการ 21/11/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 20/11/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 จ้างเหมางานตัดหญ้า 7 สายทาง 10 ตอนควบคุม 16/11/2566 317/-/67/23 แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 13/11/2566 งานเงินทุนฯ 317/35/67/011 แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 ซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6801-04-6 13/11/2566 งานเงินทุนฯ 317/-/67/010 แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/11/2566 317/60/67/20 แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 09/11/2566 317/60/67/19 แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 ซื้อวัสดุโยธา ขจำนวน 13 รายการ 09/11/2566 317/60/67/19 แขวงทางหลวงนราธิวาส
10 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 5 รายการ 07/11/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/10/2566 317/60/67/5 แขวงทางหลวงนราธิวาส
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 17/10/2566 317/35/67/3 แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 03/10/2566 นธ.3-66 แขวงทางหลวงนราธิวาส
14 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 03/10/2566 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/09/2566 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 15 จาก 861 รายการ