วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินงบประมาณ จำนวน 28 รายการ 25/02/2563 18/02/2563 นธ.2/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานเงินงบประมาณ จำนวน 12 รายการ 25/02/2563 18/02/2563 นธ.1/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 จ้างเหมางานตัดหญ้า ในเส้นทางควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 4 สายทาง 09/01/2563 25/12/2562 317/-/63/29 แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/01/2563 23/12/2562 317/35/63/28 แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 07/01/2563 18/12/2562 317/60/63/23 แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/01/2563 12/12/2562 317/35/63/18 แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 34 รายการ 07/01/2563 12/12/2562 317/60/63/17 แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 07/01/2563 12/12/2562 317/60/63/16 แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ-ปูต๊ะ ที่ กม.172+607 NB (ร่องกลาง) 07/01/2563 06/12/2562 317/-/63/15 แขวงทางหลวงนราธิวาส
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 07/01/2563 04/12/2562 317/40/63/13 แขวงทางหลวงนราธิวาส
11 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 07/01/2563 29/11/2562 317/60/63/11 แขวงทางหลวงนราธิวาส
12 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 07/01/2563 28/11/2562 317/70/63/10 แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อ จำนวน 2 รายการ 07/01/2563 22/11/2562 317/35/63/7 แขวงทางหลวงนราธิวาส
14 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 49 รายการ 07/01/2563 22/11/2562 317/60/63/6 แขวงทางหลวงนราธิวาส
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 37 รายการ 22/11/2562 14/11/2562 317/45/63/3 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ