วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แขวงทางหลวงร่วมโครงการ"จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ"
ลงวันที่ 27/11/2561

นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ"จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ"ร่วมกับหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เป็นวันแรก ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561

??ณ บริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์


'