วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 05/10/2566 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส ที่ 3) 07/07/2566 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 16/01/2566 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4 04/10/2565 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 05/07/2565 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง รายไตรมาส 2 07/04/2565 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง รายไตรมาส 1 07/01/2565 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 4-2564 11/10/2564 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน) 07/07/2564 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) 07/07/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
11 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) 09/04/2564 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
12 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาส 3 ( เม.ย. 63 - มิ.ย. 63 ) 11/07/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
14 จ้างเหมางานถางป่า ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม - ปาเสมัส ระหว่าง กม.212+000 - กม.213+000 LT., กม.216+700 - กม.219+560 LT., กม.211+988 - กม.214+000 RT. 01/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
15 จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน (ต่อความสูง BARRIER CURB AND GUTTER) ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม - ปาเสมัส ระหว่าง กม.248+850 - กม.249+200 ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 01/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ