วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แขวงทางหลวงนราธิวาสให้การต้อนรับ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง
ลงวันที่ 18/01/2562

 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9.30น. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยนายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง กรมทางหลวงพร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวํญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงนราธิวาส โดยการเดินทางมาตรวจราชการคราวนี้ ท่านอธิบดีได้ซักถามและชี้แนะการดำเนินงานต่างๆ โดยมีนายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ


'