วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/11/2566 ผส.ทล.18 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 4084 สาย บ.ค่าย - บ.สะปอม ระหว่าง กม.10+500 - กม.15+540
2 28/11/2566 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 28/11/2566 เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4 28/11/2566 ผอ.ขท.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
5 27/11/2566 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566
6 25/11/2566 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
7 25/11/2566 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
8 24/11/2566 ประชุมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนราธิวาส ครั้งที่ 2/2567
9 23/11/2566 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 4056 ระหว่าง กม. 19+775 - กม.36+275 ตอน บ้านโคก - สุไหงโกลก
10 22/11/2566 เข้าร่วมประชุมติดตามการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย - มาเลเซีย
11 22/11/2566 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางหลวงหมายเลข 4300 ตอนควบคุม 0100 ทางเข้ายี่งอ ระหว่าง กม.2+250 - กม.2+470
12 21/11/2566 เข้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม - ปาเสมัส บริเวณ กม.255+100
13 15/11/2566 ร่วมต้อนรับพลโทณัฐพงษ์ เพราแก้ว เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร และคณะ
14 14/11/2566 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส ด้านการบังคับใช้กฏหมาย ครั้งที่ 11/2566
15 14/11/2566 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566