วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แขวงทางหลวงนราธิวาสร่วมกิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก
ลงวันที่ 11/12/2561

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานอุ่นไอรักคลายความหนาว โดยเริ่มสตาร์ทที่ศาลากลางนราธิวาส 


'