วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
กิจกรรมลอยกระทงและประกวดกระทง
ลงวันที่ 23/11/2561

เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดนราธิวาส ด้วยการส่งกระทงเข้าประกวด ในรุ่นกระทงใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร โดย กระทงของแขวงทางหลวงนราธิวาส ได้ชนะการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมแสดงความยินดี กับคณะผู้จัดทำกระทง


'