แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 23/05/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เมษายน 2565 79 ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2565 136 ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2565 83 ดาวน์โหลด
สิงหาคม 2565 86 ดาวน์โหลด
กรกฎาคม 2565 66 ดาวน์โหลด
กันยายน 2565 95 ดาวน์โหลด
กันยายน 2565 (7-16) 90 ดาวน์โหลด
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 67 ดาวน์โหลด

'