วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปัตตานี ดีเซล 04/08/2563 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (สี) 03/08/2563 10,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 03/08/2563 6,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 03/08/2563 430,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 03/08/2563 202,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ 03/08/2563 2,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 5,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/08/2563 3,255.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 03/08/2563 67,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 03/08/2563 2,436.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปัตตานี แก๊สโซฮอล์ 95 03/08/2563 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 23/07/2563 3,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 23/07/2563 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 0.75*3.00 ม. 23/07/2563 562.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปัตตานี งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงแยกภูมิ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จำนวน 8 รายการ 17/07/2563 10,404.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 714 รายการ