แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปัตตานี น้ำมันดีเซล 24/01/2563 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปัตตานี น้ำมันดีเซล 24/01/2563 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 16/01/2563 2,461.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 16/01/2563 4,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 16/01/2563 675.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 2,716.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปัตตานี ตรวจเช็คระยะมาตรฐาน 60000 กิโลเมตร 13/01/2563 7,402.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/01/2563 47,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.50*1.00 ม. จำนวน 1 ผืน 13/01/2563 300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 384.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 13/01/2563 11,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปัตตานี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธีนวาคม 2562) 08/01/2563 69,074.17 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปัตตานี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 07/01/2563 94,560.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปัตตานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 03/01/2563 845,699.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 461 รายการ