แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมายเลข 7110-018-02453-53 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 15/11/2562 15/11/2562 313/40/018/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมายเลข 7110-018-02453-53 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 15/11/2562 15/11/2562 313/40/018/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 29/09/2562 313/30/065/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ 12/09/2562 04/09/2562 313/40/223/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 313/60/220/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 29/05/2562 23/05/2562 313/70/149/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 7 รายการ 27/06/2562 26/06/2562 313/-/145/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/05/2562 07/05/2562 313/60/142/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 11/04/2562 10/04/2562 313/60/136/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10/04/2562 10/04/2562 313/40/132/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 313/30/024/62 29/03/2562 29/03/2562 313/30/024/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 21/03/2562 18/03/2562 313/-/114/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 31/01/2562 313/60/075/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 ทำการจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0301 ตอนปาแด - เกาะเปาะ ระหว่าง กม.86+937 - กม.87+900 ด้าน LT. 03/12/2561 22/11/2561 - แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ