แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ปีงบประมาณ 2566 ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 15/11/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือน ตุลาคม 2565 94 ดาวน์โหลด
เดือน พฤศจิกายน 2565 125 ดาวน์โหลด
เดือน ธันวาคม 2565 107 ดาวน์โหลด
เดือน มกราคม 2566 96 ดาวน์โหลด
เดือน กุมภาพันธ์ 2566 115 ดาวน์โหลด
เดือน มีนาคม 2566 127 ดาวน์โหลด

'