แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ปีงบประมาณ 2566 ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 15/11/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือน ตุลาคม 2565 168 ดาวน์โหลด
เดือน พฤศจิกายน 2565 205 ดาวน์โหลด
เดือน ธันวาคม 2565 312 ดาวน์โหลด
เดือน มกราคม 2566 150 ดาวน์โหลด
เดือน กุมภาพันธ์ 2566 156 ดาวน์โหลด
เดือน มีนาคม 2566 293 ดาวน์โหลด

'