แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 12 รายการ 02/04/2564 313/-/122/64 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 18/11/2563 313/50/020/64 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/07/2563 313/60/188/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/07/2563 313/60/189/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/04/2563 313/40/142/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุรถบปิกอัพบรรทุก หมายเลข บจ 7853 ยะลา ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทล. 42 จำนวน 6 รายการ 18/02/2563 313/-/084/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/03/2562 313/85/100/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ