แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ปีงบประมาณ 2567 ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 08/11/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตุลาคม 2566 109 ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน 2566 153 ดาวน์โหลด
ธันวาคม 2566 63 ดาวน์โหลด
มกราคม 2567 61 ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2567 52 ดาวน์โหลด
มีนาคม 2567 28 ดาวน์โหลด

'